آردوینو Arduino DUE

بردها آردوینوDUE از جمله بوردها حرفه ای این کمپانی بوده که بر اساس میکروهای ARM طراحی گردیده است. این میکرو ساخته شرکت Atmel است.
وضعیت موجودی: موجودی انبار 9 عدد
900,000 ریال
  • A 32-bit core, that allows operations on 4 bytes wide data within a single CPU clock. (for more information go to int type page).
  • CPU Clock at 84Mhz.
  • 96 KBytes of SRAM.
  • 512 KBytes of Flash memory for code.
  • A DMA controller, that can relieve the CPU from doing memory intensive tasks.
برچسب های محصول