پک شماره 2 آردوینو SPack Arduino Mega 2560

این پک شامل : آردوینو Mega 2560 - قاب شیشه ای آردوینو - شیلد LCD & KeyPad - اداپتور 9 ولت - ارسال رایگان درب منزل
1,400,000 ریال

این پک شامل :
آردوینو Mega 2560 -
قاب شیشه ای آردوینو -
شیلد LCD & KeyPad -
اداپتور 9 ولت -
ارسال رایگان درب منزل