برد آموزشی رزبری پای

Raspberry pi Development Kit
1,800,000 ریال

این برد به گونه ای طراحی شده است همه کسانی بطور آماتور و حرفه ای با رزبری کار می کنند. میتوانند از این برد استفاده کنند. این برد تمام نیازهای شما از لحاظ سخت افزاری برطرف می کند و شما می توانید با تهیه این بردها بدون نیاز به بستن مدار روی برد بورد ویا طراحی مدار مورد نیاز خود از امکانات رایجی که در اکثر پروژه ها قرار دارد استفاده کنید.

امکانات :

  1. 4 عدد رله به همراه LED
  2. دوعدد کلید
  3. بازر
  4. RTC
  5. امکان وصل LCD 3.5  به صورت مجزا
  6. ماژول SIM800C
  7. دماسنج DS18B20
  8. ماژول فاصله سنج SRF05

فیلم معرفی امکانات برد

آموزش رزبری پای