شیلد مولتی فانکش آردوینو

شیلد مولتی فانکشن برای آردوینو کاربرد دارد. از ویژگی های این ماژول 4 ال ای دی و 3 کلید جداگانه و یک کلید ریست را میتوان نام برد.
وضعیت موجودی: موجودی انبار 9 عدد
380,000 ریال

Features

4 digit 7-segment LED display module driven by two serial 74HC595’s
4 LED’s
10K potentiometer
3 x push buttons
Piezo buzzer
DS18B20 temperature sensor interface (not included)
Infrared receiver interface
Serial interface header for connection to serial modules