RSS

اخبار

در پروژه ای که به تازگی توسط متخصصین این مجموعه انجام گرفته است، گیتهای کنترل تردد در برج میلاد به کارتخوان هایی که بوسیله رزبری پای کنترل میشوند مجهز شده است.